Reactualizat la:

Patru noi proiecte pe fonduri europene vor fi demarate in Cluj-Napoca!

Patru noi proiecte pe fonduri europene vor fi demarate in Cluj-Napoca!
Primarul Radu Moisin a semnat ieri, 2 mai 2012, la Bucureşti, la sediul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, patru contracte pentru proiecte finanţate din fonduri europene.

Rectifica

„Valoarea totală a celor patru proiecte ajunge la 28,4 milioane de euro, dintre care finanţarea nerambursabilă este de peste 15 milioane de euro. Cele patru proiecte sunt: Centrul Regional de Excelenţă pentru Industrii Creative (CREIC), Case sociale integrate pentru comunitate, strada Iuliu Coroianu nr. 5, Centru multifuncţional de servicii sociale integrate Ţara Minunilor, str. Înfrăţirii nr. 15 şi Modernizarea şi extinderea sistemului de transport public în comun în Zona Metropolitană Cluj – etapa I”, a declarat primarul Radu Moisin.

„În acest moment, am ajuns la un grad de contractare de 68% din alocarea totală de 82 de milioane de euro disponibilă pentru polul de creştere Cluj-Napoca. În ceea ce priveşte proiectul Centrul Regional de Excelenţă pentru Industrii Creative, consider că acesta ar putea să transforme Clujul într-un pol de importanţă naţională în domeniul industriei creative. Din punct de vedere al portofoliului de proiecte, Clujul are cele mai multe proiecte cu dimensiune metropolitană”,a spus directorul Agenţiei Regionale de Dezvoltare Nord-Vest, Claudiu Coşier.

 

Centrul Regional de Excelenţă pentru Industrii Creative

Centrul Regional de Excelenţă pentru Industrii Creative face parte dintr-un program de proiecte propuse şi aprobate prin Planul Integrat de Dezvoltare – ZMC şi contribuie în mod direct la realizarea priorităţilor de dezvoltare ale acestuia.
Finanţarea proiectului „Centru Regional de Excelenţă pentru Industrii Creative” urmează a fi asigurată din fonduri europene, guvernamentale şi din bugetul local. Valoarea totală a proiectului este de 68.389.300,3 lei din care 25.966.717,05 lei reprezintă asistenţa financiară nerambursabilă solicitată.
Municipiul Cluj-Napoca îşi propune – prin implementarea acestui proiect – crearea şi dezvoltarea unei structuri de sprijinire a afacerilor în vederea dezvoltării sectorului IMM, în special a firmelor care activează în domeniul industriilor creative – potenţială sursă de creştere economică.
De rezultatele pozitive generate de implementarea proiectului vor beneficia un număr de 26 companii din care:
18 microîntreprinderi și întreprinderi mici;
6 întreprinderi mijlocii;
2 întreprinderi mari.

Astfel, firmele care vor apela la serviciile centrului vor beneficia de spaţii în care îşi pot desfăşura activitatea (spaţii de birouri, ateliere de creaţie, spaţii de producţie audio – video) sau în care pot organiza diverse evenimente (spaţii multifuncţionale în care se pot desfăşura conferinţe, expoziţii, spectacole artistice, etc., respectiv un amfiteatru verde pentru manifestări în aer liber), precum şi de servicii şi facilităţi în conformitate cu nevoile şi disponibilitatea lor de plată (stabilite în baza studiului de marketing realizat pentru fundamentarea proiectului).

Amplasamentul propus este în zona Lomb Cluj Napoca, pe o suprafaţă de teren de 73.365 mp, arie construită 5.165 mp, arie desfăşurată 15.049 mp, arie utilă 13.256,35 mp. Lucrările ce vor fi executate vizează construirea unei clădiri, rezolvată volumetric în patru corpuri diferite între ele prin numărul de niveluri. Clădirea este structurată pe verticală: 3 niveluri de subsol, parter şi 4 etaje cu suprafeţe construite diferit datorită retragerilor practicate. În exteriorul construcţiei se va amenaja un Amfiteatru Verde şi platforme cu gazon circulabil în partea de nord-est a construcţiei, spaţii exterioare deschise publicului pentru organizarea diverselor manifestări in aer liber. Vor fi amenajate un număr de 334 parcări, din care 209 în exterior (4 pentru persoane cu dizabilităţi) şi 125 la subsol, în interior (4 pentru persoane cu dizabilităţi).
Suprafaţa utilă nou creată a structurii de afaceri este de 13.256,35 mp, din care:
2.230,93 mp – birouri;
966,07 mp – ateliere de creație;
1056,55 mp – spații multifuncționale

Structura imobilelor va avea posibilitatea de a suporta viitoare extinderi, în funcţie de cererea existentă, iar dimensionarea instalaţiilor va fi proiectată de la momentul iniţial în consecinţă.
Zona aferentă amplasamentului va fi viabilizată prin realizarea reţelelor de utilităţi. Accesul auto şi pietonal se va face în prima faza prin drumul proiectat pe terenul studiat, dar cu legături prevăzute spre viitoarea strada proiectata prin PUZ Lomb.

 

„Modernizarea şi extinderea sistemului de transport public în comun în Zona Metropolitană Cluj – etapa I”

Proiectul „Modernizarea şi extinderea sistemului de transport public în comun în Zona Metropolitană Cluj – etapa I”contribuie la îndeplinirea obiectivelor strategice şi a direcţiilor prioritare propuse în Planul Integrat de Dezvoltare Urbană a Zonei Metropolitane Cluj, stimulând dezvoltarea regională durabilă, prin asigurarea unei abordări unitare integrate la nivelul polului de creştere şi crearea premiselor de dezvoltare a transportului public metropolitan, contribuind la creşterea calităţii vieţii populaţiei.

Proiectul are o valoare totală (inclusiv TVA) de 39,967 milioane lei (aprox. 9.5 mil euro), din care 27,567 milioane lei suma nerambursabilă solicitată.

Obiectivul general al proiectului:
Reabilitarea infrastructurii de transport public şi îmbunătăţirea serviciilor de transport în comun în municipiul Cluj-Napoca, în vederea creşterii calităţii vieţii şi asigurării unei dezvoltări regionale echilibrate
Obiectivul specific al proiectului:
Modernizarea staţiilor pentru transportul public în comun din municipiul Cluj-Napoca, în vederea creşterii mobilităţii urbane a populaţiei, cu impact asupra dezvoltării de ansamblu a oraşului

 

Dezvoltarea durabilă a sistemului de transport public de călători în municipiul Cluj-Napoca se va realiza prin:
modernizarea a 87 staţii de transport public călători existente în municipiu şi alinierea acestora la standardele internaţionale în domeniu (din punct de vedere al parametrilor tehnici şi operaţionali), în vederea asigurării unui grad mai mare de confort şi siguranţă; realizarea unui design atractiv al staţiilor şi dotarea acestora cu bănci, coşuri de gunoi şi panouri de afişaj;
creşterea gradului de acces al populaţiei la serviciul public de transport călători prin montarea unui sistem automat de eliberare a legitimaţiilor de călătorie; amplasarea în zonele cu un flux important de călători a 61 de automate pentru eliberarea legitimațiilor de călătorie non stop şi 7 centre de vânzare a legitimațiilor de călătorie, în vederea creşterii gradului de distribuţie a titlurilor de călătorie; amplasarea a 136 de validatoare a legitimațiilor de călătorie în staţii şi 327 de validatoare – dual – în mijloacele de transport în comun;
asigurarea iluminatului în 35 din staţiile modernizate, în vederea asigurării unui trafic sigur şi eficient pentru locuitorii din zona vizată de proiect;
creşterea gradului de acces al persoanelor la informaţii de interes public prin montarea de panouri de afişaj ce vor furniza diferite aspecte legate de timpul estimat de sosire în staţie a mijloacelor de transport în comun, puncte de interes aflate în vecinătatea traseelor;
creşterea confortului călătorilor prin posibilitatea implementării conceptului de ”cuante de timp” (tarifare orară) și ”portofel electronic” în scopul realizării corespondenţelor de călătorie plătind o singură dată, într-un interval de timp stabilit a fi valabil unei călătorii;
creşterea mobilităţii călătorilor prin folosirea oricărui mijloc de transport care ajunge în staţie cu destinaţia dorită de acesta (posibilitatea folosirii titlurilor de călătorie pe orice mijloc de transport în comun şi pe o anumită perioadă de timp, indiferent de traseul parcurs);
realizarea unei campanii de informare a publicului călător, prin emiterea de materiale scrise, comunicate de presă şi afişaj în staţii.
eficientizarea ofertei de transport public de călători prin utilizarea informaţiilor obiective şi complete ale managementului sistemului de transport în comun, cu privire la fluxul de călători, legitimaţii de călătorie utilizate şi distribuite pe moduri, linii, vehicule şi intervale de timp etc.
Îmbunătăţirea parametrilor de mediu prin realizarea de facilităţi pentru transportul public şi descurajarea transportului individual şi scăderea consumului de hârtie datorită eliminării treptate a biletelor de transport şi înlocuirea acestora cu material refolosibile – carduri contactless.

 

„Case sociale integrate pentru comunitate”, str. Iuliu Coroianu nr. 5

Proiectul, inclus în lista proiectelor prioritare ale Planului Integrat de Dezvoltare Urbană al Polului de Creştere Cluj-Napoca, urmăreşte reabilitarea şi modernizarea obiectivului investiţional din municipiul Cluj-Napoca, situat pe strada Iuliu Coroianu nr.5, în vederea asigurării de locuinţe sociale de calitate, cu impact asupra creşterii calităţii vieţii cetăţenilor municipiului Cluj-Napoca, folosind o soluţie tehnică modernă şi performantă.

Dată fiind importanţa majoră pe care proiectele de realizare a locuinţelor sociale o are pentru municipalitatea clujeană privind îmbunătăţirea calităţii vieţii cetăţenilor municipiului Cluj-Napoca, acest proiect are ca obiectiv principal modernizarea, reabilitarea, dotarea cu utilităţi a imobilului aflat în proprietatea municipiului Cluj-Napoca, care prin reconversie va dobândi o nouă funcţionalitate, aceea de locuinţe sociale.

Prin proiectul „Case sociale integrate pentru comunitate”, str. Iuliu Coroianu nr. 5 urmează să fie realizate 46 de locuinţe sociale cu una şi două camere.

Principalele categorii de lucrări necesare vor fi:

Lucrări de arhitectură, prin care se va realiza recompartimentarea în sensul modificării funcţionalităţii obiectivului investiţional pentru realizarea de locuinţe sociale;
Lucrări de izolaţii care vor genera creşterea eficienţei energetice a imobilului cu un procent de 60%
Lucrări de consolidare, reabilitare şi recompartimentare a corpurilor care fac obiectul investiţiei;
Lucrări de demolare pentru corpurile aflate într-o stare avansată de degradare ;
Lucrări de amenajare parcare şi locuri de joacă pentru copii;
Realizarea pentru persoanele cu dizabilităţi a unei platforme de acces la etajele superioare ale imobilului, precum şi montarea unei rampe de acces special la intrarea principală.

Cele 46 de noi locuinţe sociale vor fi atribuite cetăţenilor aflaţi pe lista de priorităţi a municipalităţii clujene, în conformitate cu normele şi procedurile prevăzute de lege.

Prin HCL nr. 188 din 10 mai 2011 a fost aprobat proiectul şi cheltuielile bugetare legate de proiectul „Case sociale integrate pentru comunitate”, str. Iuliu Coroianu nr. 5”, astfel:

bugetul total al proiectului este de 10.116.118,74 lei, din care 7.987.461,62 lei reprezintă suma nerambursabilă solicitată din cadrul programului, iar 2.128.657,12 lei reprezintă cofinanţarea de la bugetul local.

Perioada de implementare a proiectului este estimată la 24 de luni de la semnarea contractului de finanţare, implicând planificare multianuală bugetară.

Proiectul „Case sociale integrate pentru comunitate”, str. Iuliu Coroianu nr. 5, va fi contractat de municipiul Cluj-Napoca, în calitate de beneficiar, pentru atragerea de fonduri nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.1 „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul „Poli de creştere”, categoria de operaţiuni: reabilitarea infrastructurii sociale, inclusiv pentru reconversia obiectivelor investiţionale în vederea realizării de locuinţe sociale de calitate.
Etapa următoare după semnarea contractului de finanțare între Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional şi Municipiul Cluj-Napoca va fi cea a demarării procedurilor de achiziţie a lucrărilor de reabilitare, a serviciilor de dirigenţie de şantier etc.

 

„Centru multifuncţional de de servicii sociale integrate Ţara Minunilor”, str. Infrăţirii, nr. 15

Proiectul „Centru multifuncţional de servicii sociale integrate Ţara Minunilor” va fi contractat de municipiul Cluj-Napoca, în calitate de beneficiar, pentru atragerea de fonduri nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.1 „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul „Poli de creştere”, categoria de operaţiuni: reabilitarea infrastructurii sociale.

Obiectiv specific: reabilitarea, modernizarea, extinderea şi dotarea Centrului de Zi „Ţara Minunilor” din municipiul Cluj-Napoca, în vederea creşterii calităţii serviciilor sociale destinate copiilor, cu efect asupra capacităţii de integrare în învăţământul de masă a acestora.

Etapa următoare după semnarea contractului de finanțare între Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional şi Municipiul Cluj-Napoca va fi cea a demarării procedurilor de achiziţie a lucrărilor de reabilitare, a serviciilor de dirigenţie de şantier etc.

Proiectul, inclus în lista proiectelor prioritare ale Planului Integrat de Dezvoltare Urbană al Polului de Creştere Cluj-Napoca, urmăreşte reabilitarea şi modernizarea centrului de zi pentru copii de etnie rromă din municipiul Cluj-Napoca, situat pe strada Înfrăţirii, nr.15, în vederea asigurării de servicii sociale de calitate, cu impact asupra creşterii calităţii vieţii beneficiarilor-copii de etnie romă- folosind o soluţie tehnică modernă şi performantă.

Principalele rezultate preconizate ale proiectului sunt împărţite pe două categorii:

-directe: – 1 clădire reabilitată, modernizată şi extinsă, pregătită pentru servicii sociale de calitate;
734,01 MP suprafaţă utilă a clădirii reabilitate, modernizate şi extinse, pregătită pentru servicii sociale de calitate;
1 rampă de acces pentru persoanele cu dizabilităţi;
77,45 MP alei pietonale amenajate;
1 loc de joacă amenajat;

-indirecte: -150 de persoane beneficiare, direct şi indirect, ale serviciilor centrului de zi, din care 90% persoane de etnie romă;
-17,73% creşterea eficienţei energetice a clădirii reabilitate;

Prin HCL nr. .190/10 mai 2011 a fost aprobat proiectul şi cheltuielile bugetare legate de proiectu, astfel:

bugetul total al proiectului este de 4.075.867,48 lei, din care 3.212.165,70 lei reprezintă suma nerambursabilă solicitată din cadrul programului, iar 863.701,78 lei reprezintă cofinanţarea de la bugetul local.

Perioada de implementare a proiectului este estimată la 31de luni de la semnarea contractului de finanţare, implicând planificare multianuală bugetară.Comentarii 0

Vă mulțumim pentru comentariul dumneavoastra. - comentariul va fi verificat de catre un editor si numai in cazul aprobarii va aparea pe site.

 
1000
/1000 caractere ramase
Mai multe stiri din categoria Clon Ştirile judeţului Cluj
Terapia OHT, o procedura revolutionara in tratarea cancerului
Noua terapie din acest domeniu, se numește Ozone Oxigen High Dose Teraphy (OHT), este un tratament revoluționar, [...] mai multe »
Lucruri de considerat despre achiziţia maşinilor de tip CNC
De-a lungul anilor tehnologia s-a schimbat atât de mult încât inovaţiile pe piaţă sunt aplicate pentru o vastă [...] mai multe »
Prima competiție de crossfit din Transilvania, la Cluj
Pe 20 iunie va avea loc la Cluj-Napoca prima competiție de crossfit din Transilvania. mai multe »
Clon.ro te trimite la concertul lui Julio Iglesias
Participă la concursul organizat de Clon.ro și poți câștiga invitații la concertul lui Julio Iglesias din Cluj.  mai multe »
Explozie intr-un bloc – 16 apartamente avariate
O puternica explozie a avut loc intr-un bloc, in noaptea de luni spre marti. 16 apartamente au fost afectate, sase [...] mai multe »
Repatrierea voluntara, intoarcerea acasa cu demnitate
Organizația Internațională pentru Migrație (OIM), Biroul în România, în parteneriat cu Asociația Serviciul Apel [...] mai multe »
Show electric in Castelul Banffy,Versailles-ul Transilvaniei
Zeci de mii de iubitori ai muzicii electronice petrec de doua zile in Castelul Banffy din Bontinda, judetul Cluj, in [...] mai multe »
Cluj-Napoca: Corabia lui Tezeu a navigat spre Trofeul Transilvania la TIFF 2013
Festivalul Internaţional de Film Transilvania 2013 și-a desemnat laureatii! Lungmetrajul indian "Corabia lui Tezeu", [...] mai multe »
Cluj: operatie de extirpare a unei tumori de 20 kg!
A crezut iniţial că se îngraşă, apoi că este însărcinată, după care medicii specialişti au descoperit că în [...] mai multe »
Mai multe din categorie »

AutentificareTi-ai uitat parola?
Inregistrare user nou

Autentificati-va sau adaugati un comentariu pe CLON.ro

Autentificati-va pe CLON.ro:
Ti-ai uitat parola?

Comentati pe CLON.ro:

Completati numele si e-mailul dvs. in casutele de mai sus pentru a putea comenta ca utilizator neinregistrat.

Inregistrare user nou